انجمن صنفی ویراستاران یکی دیگر از نشست‌های انتقال تجربه را برگزار می‌کند.

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸، دربارۀ چرخۀ تولید کتاب در انتشارات فرانکلین از دیدگاه همکاران این مؤسسۀ صحبت خواهد شد.

انجمن ویراستاران در سوم مهر ماه نشستی را با عنوان «نخستین حلقۀ ویرایش در نشر ایران» با حضور نخستین ویراستاران مؤسسۀ فرانکلین، استادان دکتر سیروس پرهام، دکتر فتح‌الله مجتبایی، آقای منوچهر انور، برگزار کرد. در نشست «میراث فرانکلین در نشر ایران»، که ادامۀ آن گفت‌وگوهاست، به تحولاتی که در این مجموعه در زمان مدیریت استاد کریم امامی صورت گرفت اشاره خواهد شد. سخنرانان حضوری و غیرحضوری این نشست کسانی هستند که در این مؤسسه همکاری داشتند: سرکار خانم گلی امامی، آقای اصغر مهرپرور، خانم گیلیارد عرفان، آقای عبدالحسین آذرنگ، آقای نورالله مرادی، آقای علی صلح‌جو. این نشست در تاریخ دوشنبه هفتم بهمن ساعت ۱۶:۳۰ در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزار خواهد شد. حضور برای عموم آزاد است.

نشانی: خیابان ولی‌عصر، سه راه زغفرانیه، خیابان عارف‌نسب، شمارۀ ۱۲، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، کانون زبان پارسی

پست های توصیه شده