انجمن صنفی ویراستاران با همکاری مؤسسۀ خانۀ کتاب و کتابخانۀ ملک برگزار می‌کند:

کودک، کتاب، کتابخانه

نشست تخصصی بررسی کتاب کودک و نوجوان

با سخنرانی:

  • محسن هجری (جایگاه پنهان و آشکار نویسنده در صنعت نشر)
  • علی بوذری (کتاب‌های تصویری)
  • مقصود نعیمی ذاکر (تحلیل نقش ناشران کتاب کودک و نوجوان در تولید محتوا)
  • محسن ذکاء اسدی (لذت خواندن)

همراه با دیدار از موزه و کتابخانۀ ملک

زمان:‌ پنج‌شنبه اول آذرماه ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مکان: موزه و کتابخانۀ ملک، خ امام خمینی، خ ملل متحد

پست های توصیه شده