با دریغ و هزاران افسوس، استاد اسماعیل سعادت، سرپرست دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، مترجم و ویراستار، و عضو افتخاری و مشاور انجمن صنفی ویراستاران، درگذشت.
خبر درگذشت این انسان شریف و تأثیرگذار در فرهنگ کشورمان را امروز دریافت کردیم و بی‌نهایت متأثر شدیم.
درگذشت آن بزرگوار را به همۀ اعضای انجمن و جامعۀ فرهنگی ایران تسلیت می‌گوییم. روحشان شاد و یادشان همیشه گرامی باد.
انجمن صنفی ویراستاران

پست های توصیه شده