دومین دورۀ آموزش  

 

برگزارکننده: انجمن صنفی ویراستاران

زمان برگزاری کلاس: شهریور 1397 تا فروردین 1398

تعداد جلسات: 152جلسه

تعداد شرکت‌کنندگان: 26 نفر

 

  • 152جلسه (۲۶۰ ساعت)
  • روزهای زوج (۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ و ۱۶:۵۰ تا ۱۸:۲۰) در هر روز ۲ جلسه

 

ردیف روز نام درس مدرس تعداد جلسات
۱ شنبه ویرایش صوری مهدی قنواتی ۲۰
۲ شنبه کارگاه ویرایش (۱) مهدی قنواتی ۲۲
۳ دوشنبه ویرایش زبانی هومن عباسپور ۲۶
۴ دوشنبه کارگاه ویرایش (۲) هومن عباسپور ۲۶
۵ چهارشنبه آشنایی فرایند تولید کتاب دکتر جواد رسولی ۸
۶ چهارشنبه ویرایش استنادی و مرجع‌شناسی مهناز مقدسی ۱۲
۷ چهارشنبه عربی در فارسی بهروز صفرزاده ۶
۸ چهارشنبه کارگاه ویرایش رایانه‌ای سعید احمدی ۱۰

پست های توصیه شده