کمیسیون امور ویرایشی طی دو سال گذشته سلسله‌ کارگاه‌هایی را برای تقویت توانمندی اعضا و ویرایش انواع متون برگزار کرده است، از جمله کارگاه ویرایش ترجمه و کارگاه ویرایش صوری. روز دوشنبه اول تیرماه نخستین کارگاه ویرایش کتاب کودک با مدیریت فهیمه شانه، عضو و بازرس انجمن، در دفتر انجمن برگزار شد.

برگزاری این کارگاه با دو هدف انجام شد: بالابردن توانمندی ویراستاران حوزۀ متون کودک از طریق نظام دستیاری با حضور ویراستاران باتجربه، و هماهنگی و همسویی میان ویراستاران همکار در کمیسیون امور ویرایشی برای ویرایش کتاب‌ها. در این جلسه، نخست خانم شانه، ویراستار باسابقۀ کتاب‌های کودک و نوجوان، به ویژگی‌ها و حساسیت‌های ترجمه و ویرایش کتاب‌های کودک پرداخت و ظرافت‌هایی را که لازم است ویراستار در ویرایش این آثار در نظر بگیرد برشمرد.

در ادامه، متن یکی از کتاب‌هایی که ویرایش آن به انجمن سپرده شده بود بازبینی و بررسی شد. این اثر  برای مخاطب سه تا پنج سال و به زبان فرانسه نوشته و ترجمه شده بود. پنج تن از اعضای پیوستۀ انجمن که پیش‌تر متن را ویرایش کرده بودند آن را عرضه کردند. به علت ضعف ترجمه، لازم بود این کتاب ۲۰۲ کلمه‌ای ویرایش مقابله‌ای و زبانی و صوری بشود. در این کارگاه به اهمیت تسلط بر ظرافت‌های زبان مبدأ و توجه ویژه به تصاویر کتاب و زبان مناسب برای گروه سنی مخاطب تأکید شد. با توجه به تسلط دو تن از اعضای انجمن (حامد حکیمی و نسیم آل‌یاسین) به زبان فرانسه، بهترین معادل‌ها و جملات برای ویرایش کتاب پیشنهاد شد. نکات مهمی که این کارگاه مطرح شد چنین بود: توجه به محدود کردن تعداد کلمات جدید برای این گروه سنی، انتخاب ساخت‌های مناسب زبان فارسی، انتخاب واژگان جذاب برای مخاطب، انتخاب عنوان مناسب و صحیح برای کتاب، توجه به نام‌آواها و نگارش آنها در خط فارسی.

در پایان جلسه، توافق شد که برای ویرایش کتاب‌های حوزۀ کودک و نوجوان کارگاه‌هایی به همین شکل برگزار شود تا تجارب منتقل شود و ویرایش‌هایی متناسب با متن انجام گیرد. همچنین پیشنهاد شد چند پژوهش در حوزۀ ویرایش کتاب‌های کودک، به همت اعضای این کارگاه، انجام پذیرد.

دیگر افراد حاضر در این کارگاه مهناز مقدسی و هومن عباسپور، از اعضای هیئت مدیره، و خانم‌ها اعظم خان‌آبادی، زهرا فرهادی‌مهر، نفیسه صادق‌پور از اعضای انجمن بودند.

 

#انجمن_صنفی_ویراستاران #انجمن_ویراستاران #کارگاه_ویرایش # کارگاه_ویرایش_کتاب­_کودک #آموزش #ویرایش #ویراستاری #فهیمه_شانه #کتاب_کودک

پست های توصیه شده