«ویرایش را با کلاس می‌توان آموزش داد، اما مترجمی را نه!» این گفتۀ خانم گلی امامی است؛ مترجمی که سال‌هاست می‌نویسد و ترجمه می‌کند، کلمات را می‌تراشد، صیقل می‌دهد، بازنویسی می‌کند و برای این‌که بارِ فرهنگیِ متن اصلی را به مخاطب فارسی‌زبان منتقل کند، دقت و وسواس به خرج می‌دهد. مترجمی که مشوقِ جویندگان دانش است و پژوهشگری که خوش‌فکر، صادق، و بی‌ریاست و حامی اهالیِ واقعی قلم.
هم‌زمان با هفتۀ قلم، تولد این استاد گرامی و مشاور انجمن صنفی ویراستاران را تبریک می‌گوییم. گفته‌ها و نقدهایش را به گوش جان می‌شنویم و از این‌که در کنار ماست به خود می‌بالیم.

 

پست های توصیه شده