پرسشی از حال ویرایش

| گفت‌وگویی دربارۀ ویرایش کتاب‌های ادبی کودک و نوجوانمنتشرشده در: جهان کتاب، سال چهاردهم، شمارۀ ۱۰-۱۲ | ۱۳۸۸|

 

بعد از گذشت سال‌ها، هنوز جایگاه ویرایش و ویراستار در کتاب‌های ادبی ما روشن نیست. این بلاتکلیفی در حوزۀ کودک و نوجوان گاهی بیشتر از حوزۀ بزرگسال است، به‌خصوص که برای صحبت در این‌باره به تعداد انگشتان یک دست هم اسم به ذهنت نمی‌رسد. اما این فکر که «به هر حال باید از جایی شروع کرد» ما را بر آن داشت میزگردی با موضوع ویرایش کتاب‌های ادبی حوزۀ کودک و نوجوان برگزار کنیم؛ باشد که حداقل به طرح سؤالاتی در این زمینه دست زده شود و پله‌ای ساخته شود برای رسیدن به سطوح بالاتر.

شیوا حریری و علی‌اکبر میرجعفری دو ویراستاری بودند که در این گفت‌وگو حضور یافتند و به بحث دربارۀ مبانی نظری و تجربی ویراستاری ادبیات کودک و نوجوان پرداختند…

 

متن کامل مقاله را در وبگاه انجمن صنفی ویراستاران مطالعه کنید.

پرسشی از حال ویرایش

پست های توصیه شده