رابطۀ موضوع، مفهوم، و هدف با ساختمان و سبکِ نوشته

| مقدمه‌ای بر فارسی‌نویسی برای کودکان (۱)، نادر ابراهیمی، تهران: روزبهان، ۱۳۹۶، ص ۱۰۱-۱۰۶ |

 

… زمانی که ما برای بچه‌ها می‌نویسیم، به‌خاطر جنبه‌های آموزشیِ کار، ناگزیریم تا حد امکان، پرونده‌ی هر واژه را مد نظر داشته باشیم. وقتی ما مقاله‌ای می‌نویسیم، یا کتابی علمی و فنی، که میل داریم بچه‌ها آن را بخوانند و بهره بگیرند، باید بدانیم که در چنین متن‌هایی چه کلماتی دقیقاً جای خودشان را پیدا می‌کنند و به اصطلاح «به جا می‌نشینند»…..

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

رابطه-موضوع-مفهوم-هدف-ساختما-سبک-نوشته

پست های توصیه شده