تمرین می‌کنیم و می‌آموزیم

نخستین درس‌های ویرایش

 

کارگاه یک‌روزه برای آموختنِ  این نکات:

 • ویراستار کیست و مهم‌ترین وظایف او کدام است.
 • رسم‌الخط و املا چه تفاوتی دارند و قواعدشان چیست.
 • پیوسته‌نویسی و جدانویسی را چگونه تشخیص دهیم.
 • نشانه‌گذاری تابع چه قواعدی است.
 • مفرد و جمع در زبان فارسی تابع چه قواعدی است
 • ایرادهای دستوری جملات را چگونه بشناسیم.
 • خطاهای رایج زبانی و معنایی کدام است.
 • درازنویسی و حشو را در متن چگونه تشخیص دهیم.
 • صفت و قید مناسب را چگونه تشخیص دهیم و به کار بگیریم.
 • حروف اضافه متناسب با اجزای جمله کدام‌اند.
 • حذف فعل و دیگر کلمات در چه مواردی مجاز است.

مدرسان: هومن عباسپور، مهدی قنواتی

پنج‌شنبه ۱۳ بهمن (حضوری و مجازی)

ساعت کارگاه: ۸:۳۰-۱۳ عصر: ۱۴-۱۷

راه‌های ارتباطی برای ثبت‌نام:

۰۹۳۹۶۵۴۴۷۹۸

anjoman.amuzesh@gmail.com

پست های توصیه شده