|   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العادۀ
انجمن صنفی کارگری ویراستاران شهر تهران   |

 

تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۴۰۱

 شماره: ۶۹۶-۱

 بدین‌وسیله از اعضای انجمن صنفی ویراستاران دعوت می‌شود که در جلسۀ مجمع فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه از ساعت ۹:۳۰   تا ۱۳  در تاریخ پنجشنبه ۶  بهمن حضور یابند.

 

* این جلسه حضوری است و نشانی محل برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

  • دستور جلسۀ مجمع فوق‌العاده

۱) گسترش حوزۀ فعالیت انجمن از شهر تهران به استان تهران

۲) اصلاح بندهایی از اساسنامه

 

  • دستور جلسۀ مجمع عادی

۱) تصمیم در خصوص بند ۱۱ مادۀ ۱۳ اساسنامه و تفویض اختیار به هیئت‌مدیره برای تعیین حق عضویت و ورودیۀ اعضا

۲) تعیین مبلغ حق عضویت سالانه

۳) اعلام گزارش‌های عملکرد هیئت‌مدیره، خزانه‌دار، بازرس

۴) برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و  بازرس

 

 

هیئت‌مدیره: گلی امامی، اصغر مهرپرور، هومن عباسپور، مهدی قنواتی، مهناز مقدسی

پست های توصیه شده