فراخوان مطلب و مقاله برای ویژه‌نامۀ روز ویراستار (۱۱ بهمن)

 

موضوعات

۱. نقش انجمن‌های صنفی در توسعۀ فعالیت‌های فرهنگی‌هنری
۲. انجمن صنفی ویراستاران؛ بایدها و نبایدها
۳. معرفی انجمن‌های حوزۀ ویرایش در دیگر کشورها
۴. آشنایی با ویراستاران تأثیرگذار (ایران و جهان)
۵. جایگاه ویرایش در نشر استانی و در شهرستان‌ها
۶. جایگاه نرخ‌نامۀ ویرایش انجمن در بین ویراستاران و ناشران

۷. تأثیر دوره‌های آموزشی در پرورش ویراستار
۸. محدودۀ ویرایش و مسئولیت ویراستار: پیش از تولید اثر، پس از انتشار
۹. دوره‌های آموزش ویرایش؛ بایدها و نبایدها
۱۰. زنان ویراستار، جایگاه زنان در حوزهٔ ویرایش
۱۱. ویرایش در آثار کودک و نوجوان
۱۲. نقش ویراستار در ترویج کتاب‌خوانی

شرایط پذیرش مطلب
حجم مطالب:حداکثر ۱۲۰۰ کلمه
هر شخص حداکثر می‌تواند دو مطلب ارسال کند؛
هر مطلب، جداگانه، در یک فایل ورد تایپ شود؛
چنانچه مطلب نیاز به تصویر داشته باشد، تصویرباکیفیت ضمیمه شود؛
مطلب باید ساختار مناسب با محتوا داشته باشد و پاکیزه و بدون ایرادهای ویرایشی باشد.
هنگام ذخیرۀ فایل نام فایل به این صورت نوشته شود:
عنوان مطلب ـ نام نویسنده ـ تاریخ
نمونه: نرخ ویرایش و تورم ـ سمیه احمدی ـ ۲۰-۱۰-۱۴۰۲

مطالب از طریق رایانامه به نشانی: anjoman.virastar@gmail.com به دبیرخانه ارسال شود؛
بعد از ارسال، چنانچه پیام اعلام‌وصول دریافت نکردید با دفتر انجمن تماس بگیرید. ۰۲۱۸۸۵۱۴۶۱۳
آخرین فرصت ارسال مطالب ۳۰ دی ۱۴۰۲ است؛
این فراخوان محدود به اعضا نیست اما مطالب اعضای پیوستۀ انجمن صنفی ویراستاران در اولویت است.

دبیرخانه در ویرایش مطالب آزاد است.

پست های توصیه شده