بیست‌وپنجمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد.

در این شماره مطالب گفته‌شده در آخرین جلسات هیئت‌مدیره، گزارش کارگاه‌های برگزارشده از تیر تا مهر، برنامه‌های رادیو ویرایش، معرفی کتاب ویرایش ترجمه آمده است. ضمیمۀ این شماره از خبرنامه به منظور ادای احترام به چهار پیشکسوت حوزۀ نگارش و ویرایش تهیه شده که از اسفند سال ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲ از میان ما رفته‌اند.

برای ملاحظۀ متن کامل خبرنامه از پیوند زیر استفاده کنید.

بیست‌وپنجمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 

پست های توصیه شده