پیش‌نویس قرارداد ویرایش منتشر شد

تهیه و تدوین قراردادی مناسب برای ویرایش، که ابعاد گوناگون فعالیت ویراستاری در آن دیده شود، بنا به درخواست اعضای انجمن و با بررسی بیش از پنجاه قرارداد رایج در نشر انجام شده است. با توجه به این‌که بسیاری از ناشران برای سپردن کار ویرایش قراردادی نمی‌بندند یا قراردادی ندارند که منعقد کنند، این قرارداد می‌تواند مبنایی برای روشن شدن همکاری ویراستار با ناشر یا صاحب ‌اثر باشد.
پیش‌نویس قراردادی که اکنون نسخۀ آن در وبگاه رسمی انجمن صنفی ویراستاران قرار گرفته است با تلاش و کوشش اعضای کمیسیون امور صنفی و حقوقی و با نظارت اعضای هیئت‌مدیرۀ انجمن تدوین شده و نسخۀ پیش از انتشار آن با چندین ناشر و ویراستار به نقد و نظر گذاشته شده است.
همراه با این قرارداد «توصیه‌نامه»ای هم تدوین شده که برخی نکات قابل تغییر در قرارداد و مسئولیت ویراستار برای درج در قرارداد، با توضیحات کافی، در آن آمده است.

دیدگاه­‌های خود را دربارۀ این قرارداد تا ۱۵ اسفند به رایانامۀ Anjoman.virastar@gamil.com ارسال بفرمایید.

پست های توصیه شده