کارگاه مقدماتی ویرایش

خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، به مناسبت نمایشگاه کتاب استان اصفهان ۳ کارگاه آموزشی طراحی کرده است؛ که متقاضیان میتوانند در اسکای روم به صورت رایگان ملاحظه و شرکت کنند.

کارگاه مقدماتی ویرایش
استاد: مهدی قنواتی
(سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰)
و (پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰)
برخط
https://www.skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab74

پست های توصیه شده