| سرمقاله | گلی امامی |

چه کسی باور می‌کرد؟ کمابیش دو سال خانه‌نشینی و انزوای اجباری! چند هفتۀ اول اکثریت جدی گرفتند و رعایت کردند. مدتی که گذشت، اتفاق مثبتی هم رخ نداد جز اخبار شیوع و ابتلا، لاجرم «پروتکل»هایی اعلام شد. جز عدۀ اندکی، کسی رعایت نکرد. فروشگاه‌ها و مغازه‌ها باز شدند، رفت‌وآمد در خیابان‌ها افزایش یافت و نوعی «زندگی طبیعیِ غیرطبیعی» جریان پیدا کرد.
قصد ندارم در اینجا تاریخچۀ شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن را شرح دهم، کیست که نداند. بیشتر هدفم پرداختن به یکی دو نمونه از «زندگی‌های طبیعیِ غیرطبیعی» است. بدیهی است افراد، بسته به امکانات، قابلیت، سواد، تجربه و و و، برای سرگرم نگه‌داشتن خود و استفاده از وقت آزادِ بیش از حدشان راهکارهایی اندیشیدند که برخی کاملاً شخصی و بعضی با همکاری و اشتراک یارانِ موافق صورت گرفت. رایج و عملی‌ شدن «دورکاری» و استفاده از فضای مجازی ابعاد گسترده و سراسری یافت.
دراین‌میان، گروهی از «خانه‌نشینان» بازنشسته یا بیکار نیز که از «قرنطینه» (یا به قول ظریفی «تمرگینه») جان به لب شده بودند، به فکر استفاده از این روش برای سرگرم‌ کردن خود افتادند. تشکیل باشگاه کتاب‌خوانی یکی از این محمل‌ها بود. چند نفر یارِ موافق و اهلِ کتاب گرد هم آمدند. با تجربه‌ترینشان را به عنوان «ادمین» انتخاب کردند، هفته‌ای یک کتاب انتخاب می‌شد، اعضا می‌خواندند و هفتۀ بعد درباره‌اش گفت‌وگو می‌کردند. بدیهی است افراد کتاب‌خوان اصولاً مشکلی برای گزینش و خواندن ندارند. اما در محدودۀ چنین تشکلی، خواندن کتاب نه تنها هدفمندتر می‌شود، بلکه از حالت سرگرمی صِرف خارج می‌شود و همین بر دقت و انتخاب کتاب خواندن می‌افزاید. مضافاً آن‌که معمولاً هیچ دو نفری از یک کتابِ مشابه برداشت مشابه ندارند و شنیدن نظریات دیگران ارزش کتاب را چند برابر می‌کند. چون خودم عضو یکی از این باشگاه‌ها هستم و طی هفت‌هشت ماه گذشته شاهد نتایج مثبتش بوده‌ام، خواستم آن را با خوانندگان این خبرنامه هم در میان بگذارم. بسیاری از ما کتاب می‌خوانیم: دوستی کتابی معرفی می‌کند، نقدِ کتابی خوانده‌ایم، معرفی کتاب مجله‌ای را مرور کرده‌ایم، به‌هرترتیب، کتابی تهیه می‌کنیم و می‌خوانیم. جذابیت و تنوع کتاب تشویقمان می‌کند. ولی آیا کتاب بعدی را هم در همان زمینه انتخاب می‌کنیم و بعدی را؟ حُسن این تشکل‌های کتابی پی‌ریزی کتاب‌خوانی به شکلی اصولی و اساسی است و این می‌تواند بهترین آموزش عملی برای یک ویراستار جوان و نوکار باشد.

دهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران را در پیوند زیر دریافت کنید.

دهمین شمارۀ خبرنامه انجمن صنفی ویراستاران

 

پست های توصیه شده