انجمن صنفی ویراستاران برگزار می‌کند:

کلاس عربی در فارسی

مدرس: بهروز صفرزاده

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

تعداد جلسات: ۶ جلسه (۳ هفته)

روز و ساعت کلاس: چهارشنبه‌ها از ساعت۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰

پیش‌نیاز ندارد

شهریۀ کارگاه: ۱۵۰هزار تومان

محل برگزاری: خ شهید بهشتی، خ خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش کوچۀ دهم، شمارۀ ۵۰، مرکز نشر دانشگاهی.

شماره تماس: ۸۸۵۱۴۶۱۴ ؛ ایمیل: anjoman.virastar@gmail.com

پست های توصیه شده