گلی امامی، رئیس جدیدِ هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران

نخستین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ جدید انجمن صنفی ویراستاران با حضور اعضای اصلی و علی‌البدل امروز در دفتر انجمن برگزار شد و سمت‌های اعضای هیئت‌مدیره تعیین شد. در این جلسه، به اتفاق آرا، گلی امامی به سمت ریاست هیئت‌مدیره و اصغر مهرپرور به سمت خزانه‌دار انتخاب شدند و مهناز مقدسی در سمت دبیر انجمن، هومن عباسپور در سمت نایب‌رئیس و مهدی قنواتی در مقام ریاست کمیسیون آموزش ابقا شدند. ریاست هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران در دورۀ قبلی فریبرز مجیدی بود.

 

پست های توصیه شده