امروز، پنجم خرداد، سال‌‌روزِ تولد زنده‌یاد کریم امامی (1309-1384) است. منتقد هنری، فرهنگ‌نویس، روزنامه‌نگار، مترجم آثار هنری و ادبی و تاریخی، نظریه‌پرداز ترجمه و نشر، مدیر گروه ویرایش مؤسسۀ فرانکلین، پایه‌گذار و مدیر گروه ویرایش انتشارات سروش، سردبیر روزنامۀ «کیهان انگلیسی» (در دهۀ 1350)، کتاب‌فروش.
امامی هشت شماره مجلۀ «کتاب امروز» را، که بعدها الگوی بسیاری از نشریات ادبی شد، در دهۀ 1350، در مؤسسۀ فرانکلین سردبیری و منتشر کرد.
«فن و هنر عکاسی»، نوشتۀ هادی شفائیه، و «فرهنگ انگلیسی به فارسیِ» سلیمان حَییم از ویراسته‌های اوست.
از ترجمه‌هایش «گَتسبی بزرگ» نوشتۀ اسکات فیتزجرالد (انتشارات نیلوفر) و «ایرانیان در میان انگلیسی‌ها» اثر دنیس رایت (نشر نو) است و از تألیفاتش فرهنگ فارسی به انگلیسی «کیمیا» (انتشارات فرهنگ معاصر). مقاله‌های عالی و آموزنده‌اش در زمینۀ ترجمه، که از بسیاری کلاس‌های دانشگاهیِ ترجمه مفیدتر است، در دو جلد با عنوان «از پَست و بلند ترجمه» (انتشارات نیلوفر) منتشر شده است.
امامی، به روش آموزشِ دستیاری، عده‌ای از برجسته‌ترین ویراستاران و نسخه‌پردازان نسل بعد از خود را پرورش داد، از جمله عبدالحسین آذرنگ، اصغر مهرپرور، حسین ایوبی‌زاده.
کریم امامی از کسانی بود که برای تأسیس نخستین انجمن صنفی ویراستاران تلاش کرد و همراه عده‌ای از ویراستاران، در اواخر دهۀ 1360، «جامعۀ ویراستاران ایران» را تشکیل داد که متأسفانه به مرحلۀ تأسیس و عضوگیری نرسید.
نامش بلند باد.

@anjomanvirastaran

هومن عباسپور

پست های توصیه شده