انجمن صنفی ویراستاران افتخار دارد نشست «نخستین حلقۀ ویرایش در نشر ایران»، از سلسله نشست‌های انتقال تجربه، را برگزار کند. در تاریخ چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ به گفت‌وگو با نخستین ویراستاران مؤسسۀ فرانکلین خواهیم پرداخت. استادان منوچهر انور، سیروس پرهام و  فتح‌الله مجتبایی سخنرانان این نشست و استاد علی بهرامیان دبیر این جلسه خواهند بود.

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۵

خیابان میرعماد، نبش خیابان یازدهم، شمارۀ ۲۴، شرکت انتشارات فنی ایران.

پست های توصیه شده