«نوروز» و «سال نو» (هر دو) مبارک!

چند سالی است که جملۀ «سال نو ‏مبارک» را بسیار می‌شنویم بی‌آنکه بدانیم این جمله گرته‌برداری از زبان‌های ملت‌هایی است که سال نوِ آن‌ها در اوایل زمستان شروع می‌شود، نه در آغاز بهار. اما آغاز سال نوِ ما هم‌زمان است با لحظۀ آغاز بهار. ما نوروز داریم و آن‌ها ندارند.
عادت کنیم به‌جای «سال نو مبارک»، بگوییم «نوروز و سال نو مبارک!» ?

? نوروز و سال نو بر شما مبارک باد! ?

پست های توصیه شده