در نشستی که با مدیر خانۀ کتاب در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد، ضمن برشمردن ابعاد و زمینه‌های همکاری، در مورد نحوۀ همکاری‌های فیمابین صحبت شد. در این نشست آقایان دکتر نیکنام حسینی‌پور، دکتر تبریزنیا، هاشمی‌پور از خانۀ کتاب و آقایان فروغی و رسولی و خانم مقدسی از انجمن صنفی ویراستاران حضور داشتند.

در این جلسه اعضای انجمن دربارۀ فعالیت‌هایی انجام‌شده گزارشی دادند، از جمله دربارۀ نشست‌های مشاوره‌ای با انجمن‌ها و مراکز نشر، نشست‌های انتقال تجربه با پیش‌کسوتان، تشکیل کارگروه‌های پژوهشی، اقدام برای مباحث حقوقی ویراستاران و دوره‌های آموزش ویرایش انجمن که در حال برگزاری است. همچنین زمینه‌های متعدد همکاری با مؤسسۀ خانۀ کتاب را مطرح کردند.

مدیرعامل خانۀ کتاب، آقای دکتر نیکنام حسینی‌پور، ویرایش را امری مهم در نشر ایران برشمرد و تشکیل این انجمن را، به عنوان نخستین تشکل رسمی و صنفی ویرایش، امری فرخنده خواند. وی حمایت‌های دولتی از نهادهای صنفی را موضوعی مهم دانست و پیشنهاد کرد برای همکاری‌ دوجانبه مراتبی اداری درنظر گرفته شود که این همکاری، با وجود تغییرات احتمالی مدیریتی، ماندگار باشد.

خانۀ کتاب با سابقه‌ای طولانی در حمایت از پدیدآورندگان و اهالی قلم، در سال‌های اخیر تسهیلاتی برای ویراستاران را در برنامه‌های خود گنجانده است. در این نشست مباحث زیر، به عنوان زمینه‌های همکاری برشمرده شد:

  1. تشکیل نشست‌هایی در قالب نشست‌های دوره‌ای یا همایش‌های سالیانه برای آگاهی‌بخشی به ناشران و اهالی نشر دربارۀ اهمیت ویرایش؛
  2. اطلاع‌رسانی به ویراستاران در مورد تسهیلاتی که خانۀ کتاب برای ویراستاران فراهم کرده است؛
  3. برگزاری دوره‌های آموزش ویرایش که هم خانۀ کتاب و هم انجمن پیش‌تر در این زمینه فعالیت کرده‌اند؛
  4. برگزاری نشست‌هایی برای معرفی آثار حوزۀ ویرایش و بزرگداشت ویراستاران؛

در پایان این نشست، مقرر شد جلساتی برای تعیین چارچوب‌های همکاری دوجانبه برگزار شود و با هماهنگی یک نماینده از خانۀ کتاب و یک نماینده از انجمن این جلسات تشکیل شود.

 

 

 

 

 

 

 

پست های توصیه شده