|  نوزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران  |

نوزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول، گزارش تقدیر از گلی امامی، رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن و گزارش هشتادوپنجمین جلسۀ هیئت‌مدیره؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش کمیسیون‌ها؛ صفحۀ سوم، برگزاری دورۀ کودک؛ صفحۀ چهارم، کتاب‌های صوتی و درست‌خوانی، سؤال هفته، موفقیت اعضا.

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید

 

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.
روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران:
۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

پست های توصیه شده