بدین وسیله به آگهی می‌رساند، شماره کارت بانک ملت برای پرداخت حق عضویت اختصاص داده شده است. لطفاً از این تاریخ (۱۳۹۶/۱۱/۲۳) حق عضویت خود را فقط به همین شماره حساب واریز فرمایید.

۷۹۱۴ ۴۸۸۹ ۳۳۷۶ ۶۱۰۴ بانک ملت به نام انجمن صنفی ویراستارن

با سپاس

انجمن صنفی ویراستارن

پست های توصیه شده