در دیدار با خانم دکتر خراسانچی، رئیس کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد (دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶) زمینۀ همکاری‌های مشترک انجمن صنفی ویراستاران و کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد مطرح شد.

در این جلسه خانم مقدسی، دبیر انجمن صنفی ویراستاران، ضمن قدردانی مجدد از رئیس کتابخانۀ حسینیه ارشاد، برای حمایت ایشان از تأسیس انجمن صنفی ویراستاران (۵ آبان ۱۳۹۵)، از فعالیت‌های کمیسیون‌ها و برنامه‌های انجمن گفت. خانم دکتر خراسانچی نیز دربارۀ فعالیت‌ها و خدمات گستردۀ کتابخانه و فضای تعاملی که برای حضور و گفت‌وگوی پژوهشگران فراهم شده است گزارشی داد. با توجه به تأکید انجمن صنفی ویراستاران بر چند موضوعِ انتقال تجارت پیش‌کسوتان و صاحب‌نظران در قالب سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی، تهیۀ دستنامه‌ها و منابع پژوهشی برای ویراستاران، آموزش ویرایش در دو سطح عمومی و تخصصی، فراهم کردن امکان جذب دانشجویان دوره‌ها در مراکز انتشاراتی و فرهنگی، پیشنهادهای زیر مطرح شد:

  • برگزاری نشست‌های عمومی در فضای کتابخانه؛
  • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها آموزشی، به صورت دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت،
  • تخفیف عضویت کتابخانه برای اعضای انجمن صنفی ویراستاران،
  • تخفیف دوره‌های آموزش ویرایش و کارگاه برای معرفی‌شدگان کتابخانه و اعضای کتابخانه؛
  • سوق‌دادن فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان کلاس‌ها برای پیشبرد پژوهش‌های کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد (در قالب کارورزی)
  • همکاری در برگزاری نشست‌های تخصصی در نمایشگاه کتاب تهران.

با توجه به حمایت‌های گستردۀ خانم دکتر خراسانچی در فراهم‌کردن فضای پژوهشی در کتابخانه، امید می‌رود انجمن صنفی ویراستاران بتواند فعالیت‌های مؤثری را در قالب تفاهم‌نامه با این کتابخانه در پیش‌گیرد.

در پایان این جلسه، طرح تشکیل کتابخانۀ تخصصی ویرایش، که در کمیسیون پژوهش انجمن به تصویب رسیده بود، مطرح شد و خانم دکتر خراسانچی اعلام آمادگی کرد که بخشی را در کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد به نام «پایگاه تخصصی ویرایش در کتابخانۀ دیجیتال» راه‌اندازی کنند و بدین ترتیب، نخستین گام برای همکاری‌های دوجانبه برداشته شد.

 

 

 

 

 

پست های توصیه شده