متقاضیان شرکت در این کلاس، برای ثبت‌نام، با دفتر انجمن تماس بگیرند:

تاریخ شروع کلاس: چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶٫

تلفن: ۸۸۵۱۴۶۱۴

ایمیل انجمن anjoman.virastar@gmail.com

شماره کارت انجمن  ۰۸۴۶-۵۸۳۱-۲۹۱۰-۵۰۲۲

 

نام درس

مدرس تعداد جلسات روز تاریخ مبلغ(ریال)
عربی در فارسی

بهروز صفرزاده

۸

چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹

۰۰۰ر۶۲۰

پست های توصیه شده