بازدید دانشجویان اولین دورۀ آموزش ویرایش از چاپخانه
بعدازظهر چهارشنبه 29 آذرماه 1396، دانشجویان درس «آشنایی با تولید کتاب» به همراه مدرس این درس، آقای دکتر جواد رسولی، و دو تن از دیگر استادان این دوره، خانم مهناز مقدسی و آقای هومن عباسپور، از چاپخانۀ واژه‌پرداز اندیشه دیدن کردند.

بسیاری از ویراستاران فقط با متن کاغذی و تا پیش از چاپ آشنا هستند و از مراحل بعدی، دشواری‌های آن و خطاهایی که ممکن است از حروف‌نگاری، ویرایش و صفحه‌آرایی به مرحلۀ چاپ وارد شود کمتر اطلاع دارند. مشکلات ناشی از خطا در تعیین صفحات زوج و فرد، تعیین اندازۀ جدول‌ها و ستون‌بندی، آرایش صفحات آغازین و پیوست‌ها، خطا در انتخاب تصاویر مناسب، انتخاب رنگ‌های غیراستاندارد و قلم‌های نامناسب چه‌بسا تمامی زحمات دست‌اندرکاران تولید محتوایی کتاب را به یکباره نابود کند.
بعدازظهر چهارشنبه 29 آذر 1396، دانشجویان درس «آشنایی با تولید کتاب» به همراه مدرس این درس، آقای دکتر جواد رسولی، و دو تن از دیگر استادان این دوره، خانم مهناز مقدسی و آقای هومن عباسپور، از چاپخانۀ واژه‌پرداز اندیشه بازدید کردند و به‌صورت عملی با همۀ مراحل لیتوگرافی و چاپ و صحافی آشنا شدند.
این بازدید که در تکمیل دروس نظری کلاس بود، به منظور آشناکردن دانشجویان دورۀ آموزش ویرایش با مراحل چاپ برنامه‌ریزی شده بود.
چاپخانۀ واژه‌پرداز اندیشه، با تجهیز دستگاه‌های حرفه‌ای و دیجیتال، از معدود چاپخانه‌هایی است که تمامی مراحل تولید فنی کتاب از لیتوگرافی تا صحافی را در یک مکان به انجام می‌رساند.

پست های توصیه شده