در تاریخ ششم دی ماه 1396، چهارمین جلسۀ کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش و نخستین نشست کارگروه‌ها با حضور اعضا در در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه، خانم‌ها مهناز مقدسی، لیلی مینایی، مریم پورثانی، شیدا فراشاهی، شیما فکار، شهلا داهی، مهرنوش مهدوی، مژگان صادقی، سپیده پورمقدم و آقایان هومن عباسپور و امید معین‌فر حضور داشتند و درخصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های کارگروه‌ها بحث و تبادل نظر کردند.

آقای امید معین‌فر، مسئول کارگروه واژگان، نخست عملکرد کارگروه را برای گردآوری واژگانِ حوزۀ ویرایش و حوزه‌های مرتبط و تدوین «واژگان ویرایش»، با هدف یکسان‌سازی و رسیدن به وحدتِ نظر در معادل‌گذاری واژه‌ها، توضیح داد و اعلام کرد که تاکنون 59 مأخذ شناسایی شده که از این تعداد، از سه مأخذ در حدود 600 واژه استخراج و در بانک اطلاعاتی نرم‌افزاری، شامل واژه، معادل، تعریف، و مشخصات کامل کتاب درج شده است. در ادامه، حاضران در خصوص چگونگی شناسایی مآخذ و شیوۀ کار  اعلام نظر کردند. مقرر شد مسئول کارگروه شیوۀ کار را، برای نیروهای داوطلب به همکاری، با ذکر جزئیات آماده و از طریق سایت رسمی انجمن اطلاع‌رسانی کند. همچنین، خانم‌ها لیلی مینایی، مریم پورثانی، و شهلا داهی برای  همکاری با این کارگروه اعلام آمادگی کردند.

سپس، بررسی کارگروه معرفی مآخذ نشر در دستور کار جلسه قرار گرفت. خانم مژگان صادقی، مسئول کارگروه‌ معرفی مآخذِ ویرایش، اعلام کرد که، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این کارگروه قصد دارد معرفی توصیفی کتاب‌های تخصصی ویرایش و حوزه‌های مرتبط با آن را نخست در سایت رسمی انجمن و سپس به‌صورت کتابی مستقل منتشر کند. به گفتۀ خانم صادقی، تاکنون، ضمن شناسایی 229 مأخذ و تهیۀ بانک اطلاعاتی کتاب‌شناسی آن‌ها، 11 معرفی از اعضا دریافت شده که در دست بررسی است و پس از ویرایش، در سایت انجمن در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. ادامۀ این جلسه به بحث و بررسی در خصوص جزئیات نگارش معرفی‌ها، شیوۀ ویرایش، سازوکار بهره‌مندی از معرفی‌های پیش‌نوشته در سایر مآخذ، و چگونگی جمع‌آوری نقدونظرهای مربوط به هر مأخذ اختصاص یافت و مقرر شد نخست مآخذ پربسامد و اصلی معرفی شود و مسئول کارگروه نیز شیوۀ همکاری با کارگروه را تدوین و از طریق سایت انجمن در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. در این جلسه، خانم‌ها مریم پورثانی و شهلا داهی برای  همکاری با این کارگروه اعلام آمادگی کردند.

آخرین دستور کار این جلسه نیز به کارگروه معرفی ویراستاران اختصاص داشت. خانم سپیده پورمقدم، مسئول کارگروه، هدف کمیسیون را از تشکیل این کارگروه  در‌اختیارگذاشتن زندگی‌نامه و آثار ویراستارانِ شناخته‌شده، در نوبت اول، و معرفی ویراستاران و سرویراستاران متأخر، در نوبت دوم، اعلام کرد. در ادامه، با توجه به اینکه این معرفی‌ها در سایت انجمن ارائه خواهد شد، مقرر شد اعضای کارگروه در مورد ساختار معرفی آن مشورت کنند و الگوهای مناسب و جذابی برای آن بیابند و کار را با اولویت به معرفی ویراستاران دهۀ 1330 و 1340 آغاز کنند. خانم‌ها مهرنوش مهدوی، شیما فکار، شیدا فراشاهی، فاطمه کارگر، و شهلا داهی برای  همکاری با این کارگروه اعلام آمادگی کردند.

کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش در نظر دارد، پس از تدوین شیوۀ همکاری با کارگروه‌های فوق، از طریق کانال تلگرامی و سایت انجمن  از اعضا و پژوهشگران دعوت به همکاری کند.

 

 

پست های توصیه شده