بیست‌وچهارمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

بیست‌وچهارمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد.

در این شماره مطالبی دربارۀ گزارش عملکرد انجمن در ۱۴۰۱، جلسۀ هیئت‌مدیره، درگذشت استاد احمد سمیعی (گیلانی)، ششمین دورۀ‌ جامع نگارش و ویرایش و کارگاه ویرایش جامع استاد عبدالحسین آذرنگ درج شده است. همچنین پیام  اعضای هیئت‌مدیره به مناسبت ششمین دورۀ جامع و نکاتی دربارۀ ویراست جدید دستور خط فارسی در این خبرنامه آمده است. برای ملاحظۀ متن کامل خبرنامه از پیوند زیر استفاده کنید.

بیست‌وچهارمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 

 

بیست‌وسومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

بیست‌وسومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد.

در این شماره مطالبی دربارۀ مراسم روز ویراستار و فعالیت‌های انجمن، گزارش سومین مجمع عمومی و فوق‌العاده و اعضای منتخب هیئت‌مدیرۀ سوم، گزارش فعالیت‌های کمیسیون‌ها و دبیرخانه و روابط عمومی و اهدای کتاب به شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان درج شده است. برای ملاحظۀ متن کامل خبرنامه از پیوند زیر استفاده کنید.

بیست‌وسومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

بیست‌ودومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

|  بیست و دومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران  |
بیست و دومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول گزارش جلسات هیئت‌مدیره در فصل پاییز؛ صفحۀ دوم و سوم، معرفی پشت‌جلد کتاب به قلم عبدالحسین آذرنگ؛ صفحۀ چهارم، گزارش کمیسیون‌ها.

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.
روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران:
۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

بیست و یکمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

|  بیست و یکمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران  |
بیست و یکمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول گزارش دیدار اعضای هیئت مدیره با اعضای انجمن دربوستان فرهنگان رازی؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش کمیسیون‌ها؛ صفحۀ سوم، گزارش دیدار با مسئولان فیپا و فاپا؛ صفحۀ چهارم، ویرایش زبانی و مسئولیت‌های ویراستار، موفقیت اعضا و سوزن به خودمان.

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.
روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران:
۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

بیستمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

|  بیستمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران  |

بیستمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول، مطالبی از زبان مدرسان دورۀ ویرایش و نگارش متون کودک و نوجوان و گزارش جلسۀ هیئت‌مدیره؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش کمیسیون‌ها؛ صفحۀ سوم، گفت‌وگو با هومن عباسپور در مورد دشواری‌های ضبط اعلام؛ صفحۀ چهارم، ویرایش صوری و مسئولیت‌های ویراستار، سؤال هفته و موفقیت اعضا.

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید

 

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.
روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران:
۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

نوزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

|  نوزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران  |

نوزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول، گزارش تقدیر از گلی امامی، رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن و گزارش هشتادوپنجمین جلسۀ هیئت‌مدیره؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش کمیسیون‌ها؛ صفحۀ سوم، برگزاری دورۀ کودک؛ صفحۀ چهارم، کتاب‌های صوتی و درست‌خوانی، سؤال هفته، موفقیت اعضا.

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید

 

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.
روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران:
۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

هجدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

|  هجدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران  |

هجدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول، گزارش دیدار ویراستاران و ناشران؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش کمیسیون‌ها؛ صفحۀ سوم، سؤال هفته و گزارش جلسۀ هیئت‌مدیره؛ صفحۀ چهارم، گزارش نشست‌ها و موفقیت اعضا.

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید

▫️لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.

روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران:

۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

 

هفدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

هفدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

هفدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. این شماره یک ضمیمۀ چهار صفحه‌ای دارد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول، گزارش نشست «معرفی نرخ‌نامۀ ویرایش انجمن»؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش کمیسیون‌ها؛ صفحۀ سوم، شیوه‌نامۀ انجمن صنفی ویراستاران؛ صفحۀ چهارم، ضرورت تدوین نرخ‌نامه برای حوزۀ هنر، موفقیت اعضا.

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.

روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران

۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

پیوند دریافت خبرنامه:

خبرنامۀ فروردین و اردیبهشت

شانزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

شانزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

شانزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. مطالب درج‌شده در اين شماره بدین قرار است: صفحۀ اول، گزارش هشتادوسومین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن؛ صفحۀ دوم، سرمقاله و گزارش جلسۀ برخطِ هم‌اندیشی با اعضا؛ صفحۀ سوم، گزارش نشست جلسۀ نقدوبررسی کتاب به همراه گزارش فعالیت‌های کمیسیون آموزش و امور صنفی و حقوقی؛ صفحۀ چهارم، گزارش فعالیت‌های کمیسیون امور ویرایشی و دبیرخانه به همراه موفقیت اعضا و سپاسگزاری از یاران انجمن در سال 1400.

لطفاً پیشنهادهای خود را ازطریق راه‌های ارتباطی برایمان ارسال کنید.

روابط عمومی انجمن صنفی ویراستاران

۸۸۵۱۴۶۱۴
anjoman.virastar@gmail.com
۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱

پیوند دریافت خبرنامه:
Khabarname-Esfand

پانزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 | سرمقاله | سعید احمدی |

سخن گفتن از موضوعات اقتصادی در حوزۀ فرهنگ در نظر عده‌ای از فعالان اين حوزه امر پسندیده‌ای نيست و حتی در بزنگاه‌هايی مذموم شمرده می‌شود. بارها از ويراستاران شنيده‌ام كه بلندای كار فرهنگی را منزه‌تر از آن می‌دانند كه این حوزه را به گرد بازاريابی و چانه‌زنی‌ها آلوده كنند؛ به همین اندازه شاهد مشكلات، پيچيدگی‌ها و گاه سختی‎های زندگی اهالی فرهنگ بوده‌ام و نیز در انديشۀ همۀ ما تثبيت شده كه آسمان كشتی ارباب هنر را شكسته و اقتصاد اهالی فرهنگ همواره با مضیقه همراه بوده است. اما به‌تجربه نيز ديده‌ام كه چطور عده‌ای از اهالی فرهنگ و هنر با حفظ اصول و حريم‌ فرهنگی خود توانسته‌اند حداقل‌های شايسته‌ای را برای خود فراهم كنند.
در نظرگاه غالب، اقتصاد ويراستاران بيشتر با ناشران تعريف شده است و ويراستار مسير پيشرفت و موفقيت خود را در ويرايش كتاب‌های باارزش‌تر و همكاری با ناشران صاحب‌نام ترسيم كرده‌ است. ليكن با گسترش روزافزون فضای مجازی، عرصۀ جديدی پيشِ روی ويراستاران گشوده شده است. همكاری با ناشران ديجيتال، رسانه‌های ديجيتال، اعم از خبرگزاری‌ها يا نشريات غيرمكتوب، يكی از اين عرصه‌هاست.
به نظر می‌‌رسد با اهميت يافتن تبليغات در فضای مجازی، نظير مباحث سئو و جايگاه وبگاه‌ها در موتورهای جست‌وجوگر، عرصۀ تازه‌ای پيشِ روی ويراستاران گشوده شده است. توليد محتوا و ويرايش آن، با عنايت به دغدغه‌های فعالان سئو و برنامه‌نويسان، اصول و قواعدی متفاوت از ويرايش یک كتاب يا مقاله را می‌طلبد. از سوی ديگر، به‌علت فراوانی وبگاه‌ها و نيز بازار روبه‌توسعۀ توليد محتوا در فضای مجازی، می‌طلبد تا ويراستاران و ويراست‌ياران، ضمن آشنا شدن با قواعد اين عرصه، علاوه بر پاسبانی از زبان فارسی، مجال تازه‌ای برای درآمدزايی و بسامان كردن مسائل مادی خود فراهم آورند.
در پايان، پيشنهاد هميشگی‌ام برای ويراستاران و ويراست‌ياران نوگام مجهز شدن به ابزارهای تکمیلی نظير آشنایی با صفحه‌آرایی در ويراستاری كتاب و آشنایی با مباحث سئو در ويراستاری برخط است كه می‌‌تواند فضای بازاريابی (ماركتينگ) را برای آنان گسترده‌تر کند.

 

متن کامل خبرنامه را از پیوند زیر دریافت کنید.

پانزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

چهاردهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

| سرمقاله | پیام شمس‌الدینی |

چندی پیش از سوی دوستی دعوت شدم تا بنشینیم و هم‌فکری کنیم و وضعیت ویراستاری در نشری دانشگاهی را سروسامانی بدهیم. اولین بار نبود که به چنین نشستی دعوت می‌شدم. آماده بودم تا همان حرف‌های همیشگی را بشنوم. تقریباً نیز چنین شد. باز سخن از اهمیت ویراستاری بود و در همان اولین قدم ضرورت نوشتن شیوه‌نامه مطرح شد.
بی‌درنگ و بنا بر آمادگی پیشینی گفتم: «خبر دارید همین نشر دانشگاهی پیش‌ازاین شیوه‌نامه‌ای منتشر کرده؟ چرا ابلاغ نمی‌کنید نویسندگان و ویراستاران همان را اساس کار قرار دهند. چرا همان را از نو ویرایش نمی‌کنید؟…»
«…اصلاً چرا از شیوه‌نامۀ ایران استفاده نمی‌کنید که از سوی یک مرجع معتبر دانشگاهی بر اساس ویرایش شانزدهم شیوه‌نامۀ شیکاگو تهیه و منتشر شده؟ چه ضرورتی دارد دوباره چرخ را اختراع کنیم و از نو به سراغ کشف آتش برویم؟»
***
به‌جای شرح ادامۀ آن نشست، بد نیست با هم نگاهی بیندازیم بر جنبش شیوه‌نامه‌نویسی در این سال‌ها: راهنمای آماده ساختن کتاب (ادیب‌سلطانی، 1365)، شیوه‌نامۀ انتشارات سمت (احمدی گیوی و دیگران)، شیوه‌نامۀ انتشارات آستان قدس رضوی (یاحقی و ناصح)، شیوه‌نامۀ دانشنامۀ جهان اسلام (سمیعی گیلانی)، شیوه‌نامۀ انتشارات امیرکبیر، شیوه‌نامۀ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، شیوه‌نامۀ نگارش دانشگاه آزاد اسلامی (یوسفدهی، 1395) و … شاید فهرست کردن این شیوه‌نامه‌ها و پژوهشی در روند تاریخی پیدایش آن‌ها به ما بگوید چرا هیچ شیوه‌نامه‌ای، حتی در سطح ملی، در ایران فراگیر نشده، چه رسد به آنکه بخواهد قدمی از مرزها فراتر بگذارد.
نگارنده پیشنهاد می‌کند نهادهای بزرگ انتشاراتی و دانشگاهی یک بار برای همیشه دور هم بنشینند و شورایی تشکیل دهند با هدف مشخص تدوین شیوه‌نامه‌ای جامع. البته، چه بهتر که نهادهایی مثل کتابخانۀ ملی یا پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) تولیت این شورا را بر عهده بگیرند، شیوه‌نامه‌هایشان را در میان بگذارند و به این آشفته‌بازارِ شیوه‌نامه‌های نوظهور اما رو به فراموشی پایان دهند و لزوم اجرای آن را به تمام نهادهای پایین‌دستی ابلاغ کنند. آن‌گاه، شاید ما نیز صاحب شیوه‌نامه‌ای شویم ملی، معتبر و فراگیر.

چهاردهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران را در پیوند زیر دریافت کنید.

چهاردهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

سیزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

| سرمقاله | مجید رهبانی |

نشر امروز ایران، در کنار رشد کمّیِ نامتوازنِ سه دههٔ گذشته، خوشبختانه از رشد کیفی بی‌بهره نبوده است. از ارتقای چشمگیر تولید فنّی که بگذریم، بخش مهمی از کیفیت امروز کتاب‌ها مدیون ویراستاران کارآزموده‌ای است که با ناشران حرفه‌ای همکاری دارند.
ویرایش کتاب در کشور ما به‌تدریج فراگیرتر و همچنین تخصصی‌تر می‌شود، اما به‌خاطر نوپا بودن، هنوز نه عرف و سنّت حرفه‌ای برایش شکل گرفته است و نه معیارها و قواعدی برای مسائل گوناگون آن وضع شده است. در این شرایط، با یک صنف فرهنگیِ در حال تکوین سروکار داریم که ناگزیر است نخستین گام‌ها را برای سامان بخشیدن به حرفهٔ خود بردارد؛ گام‌هایی که لاجرم متناسب با ویژگی‌های نشر کشور، مهارت‌ و توانمندی‌ اعضای صنف، و دانش و تجربهٔ قابل اقتباس از دیگر کشورها خواهد بود.
ویراستار، خدمتگزار ناپیدای کتاب، از یک‌سو با ناشر به‌عنوان کارفرما/ سفارش‌دهنده ارتباط دارد و از سوی دیگر با پدیدآورنده (نویسنده/ مترجم) به‌عنوان مالک معنوی کتاب. او باید اعتماد هر دو را به صلاحیت خود در کاری که به عهده گرفته، امانتداری و پایبندی‌اش به اخلاق حرفه‌ای جلب کند و با پذیرفتن آگاهانهٔ ویرایش یک اثر، درواقع صلاحیت و مهارت حرفه‌ای خود را اعلام می‌دارد. تعریف چارچوب‌های این همکاری از ضرورت‌هاست.
در هر همکاری فرهنگی، پدید آمدن اختلاف‌نظر و سلیقه امری طبیعی است اما باید کوشید که، با نظام‌مند ساختن آن، به طور نسبی آسیب‌های معمول را دور ساخت. گام نخست در این راه هم‌فکری اعضای صنف با یکدیگر و همچنین با ناشران فرهنگی برای شناسایی مهم‌ترین مسائل مطرح در این همکاری است و سپس تدوین پیش‌نویس یک منشور حرفه‌ای برای ویراستاران که باید، با بررسی و نقد آن‌ها، رفته‌رفته تصحیح و تکمیل شود.

سیزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران را در پیوند زیر دریافت کنید.

سیزدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

دوازدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

| سرمقاله | زنده‌یاد کریم امامی|

هنگامی که ویراستار با اثر تألیف‌شدۀ کامل روبه‌رو می‌شود، خوانندۀ دلسوزی است که فرصت خواندن کتاب را قبل از چاپ پیدا می‌کند و می‌کوشد آن را در حدی که امکان دارد از لغزش‌ها بپیراید و یک‌دست کند و با توجه به امکانات و محدودیت‌های روش حروفچینی و چاپ مورداستفاده، متن را برای چاپ آماده‌سازی کند. و بعد هم در تمام مراحل تولید، دنبال کار را می‌گیرد تا نه‌تنها کار نخوابد، بلکه به بهترین وجه ممکن اجرا شود و جلو برود.
ویراستاری که با اثر ترجمه‌شده مواجه می‌شود، ظاهراً کارش آسان‌تر است، چون با استفاده از کتاب اصلی راه را بهتر می‌بیند و لغزش‌های مترجم را زودتر می‌تواند تشخیص دهد. چنین ویراستاری نه‌تنها باید به اندازۀ کافی زبان‌دان باشد، بلکه از موضوع کتاب هم سررشته داشته باشد. اگر ویراستاری به موضوع کتاب وارد نباشد، بهتر است از ویرایش ترجمه عذر بخواهد و کار را به شخص واردتری بسپارد. به نظر من، ویراستاری که روی متون ترجمه شده کار می‌کند، لازم است حتماً خودش تجربۀ ترجمه داشته باشد، حداقل به‌خاطر اینکه بداند حدوحدود کار چیست و چه چیزهایی را می‌توان و چه چیزهایی را نمی‌توان به فارسی برگرداند. و البته لازم است که مترجم و ویراستار تصور واحدی از کار ترجمه داشته باشند، چون در غیر این صورت، دخالت ویراستار در کار مترجم به جایی خواهد رسید که خود او به نام ویرایش، کتاب را دوباره به فارسی ترجمه خواهد کرد، و این کار به هیچ‌وجه درست نیست. چون در این مجلس صحبت از روش‌های ترجمه شد، بنده هم اجازه می‌خواهم نظر خود را بعد از تجربیات این سالیان عرض کنم. بنده ترجمۀ خیلی دقیق و لفظ‌به‌لفظ را تنها برای آثار معتبر ادبی و قراردادها و اسناد و مدارک تجویز می‌کنم، ولی در حدی که به متون آموزشی و اطلاعاتی مربوط می‌شود، سلیقۀ بنده این است که ترجمۀ نسبتاً دقیق ولی کاملاً مفهوم بکنیم. مقوله‌ای هم به نام ترجمۀ آزاد داریم که دیگر خیلی بی‌حساب و کتاب است. بنده استفاده از آن را در شرایط عادی تجویز نمی‌کنم، چون در واقع دیگر ترجمه نیست، نوعی بازآفرینی است اما در بعضی از شرایط، ممکن است از آن استفاده شود.

دوازدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران را در پیوند زیر دریافت کنید.

دوازدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

یازدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

| سرمقاله | جواد رسولی |

با گسترش و فراوانی مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی خصوصی و غیرخصوصی، در چند دهۀ اخیر، جایگاه حرفۀ ویراستاری شاخص‌تر شده است. قدمت و سابقۀ رسمی شغل ویراستاری، به مفهوم امروزین آن، و حضور نسلی که با همین عنوانِ شغلی در سازمان یا مؤسسه‌ای استخدام شده‌اند و از این راه کسب معیشت می‌کنند، گویای ریشه‌دار بودن و تثبیت این شغل است، شغلی که آمیخته‌ای از تخصص، ذوق ادبی، زبانی و توانایی‌های دیگر است.
فارغ از سطح توان و میزان برخورداری افرادی که با عنوان ویراستار در بنگاه‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و دیگر رسانه‌هایِ متن‌محور و یا به‌طور آزاد و مستقل مشغول‌به‌کارند، مشارکت در تشکیل انجمنی صنفی و تجمیع فعالیت‌های حرفه‌ای در قالب شخصیتی حقوقی و سندیکایی ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که باید مطمح نظر شاغلان این حرفه قرارگیرد؛ زیرا صاحبان هیچ حرفه‌ای، بدون داشتن تشکّلی صنفی، نمی‌توانند تغییراتی مثبت در حرفۀ خود پدید آورند و آن را ارتقا بخشند و از منافع صنفی و فردی برخوردار گردند.
اکنون که انجمن ویراستاران به همت مؤسسان و اعضایی که گرد هم آمده‌اند پاگرفته، بایسته‌ترین کار آن است که هر کدام از اعضای این خانوادۀ حرفه‌ای خود را دخیل در حیات آن بدانند و از میدان فعالیت‌های صنفی کنار نکشند؛ زیرا این گُلستان نورَس فقط با یاری تک‌تک اعضا آبیاری می‌گردد و در پرتوِ توجه ایشان ‌می‌بالد و می‌روید، نه فقط با چند نفر محدود با عنوان اعضای هیئت‌مدیره. نیکوترین اندیشه این است: هر عضو خود را مسئول گلی بداند که با سعی او کاشته شده است.

یازدهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران را در پیوند زیر دریافت کنید.

یازدهمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

دهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

| سرمقاله | گلی امامی |

چه کسی باور می‌کرد؟ کمابیش دو سال خانه‌نشینی و انزوای اجباری! چند هفتۀ اول اکثریت جدی گرفتند و رعایت کردند. مدتی که گذشت، اتفاق مثبتی هم رخ نداد جز اخبار شیوع و ابتلا، لاجرم «پروتکل»هایی اعلام شد. جز عدۀ اندکی، کسی رعایت نکرد. فروشگاه‌ها و مغازه‌ها باز شدند، رفت‌وآمد در خیابان‌ها افزایش یافت و نوعی «زندگی طبیعیِ غیرطبیعی» جریان پیدا کرد.
قصد ندارم در اینجا تاریخچۀ شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن را شرح دهم، کیست که نداند. بیشتر هدفم پرداختن به یکی دو نمونه از «زندگی‌های طبیعیِ غیرطبیعی» است. بدیهی است افراد، بسته به امکانات، قابلیت، سواد، تجربه و و و، برای سرگرم نگه‌داشتن خود و استفاده از وقت آزادِ بیش از حدشان راهکارهایی اندیشیدند که برخی کاملاً شخصی و بعضی با همکاری و اشتراک یارانِ موافق صورت گرفت. رایج و عملی‌ شدن «دورکاری» و استفاده از فضای مجازی ابعاد گسترده و سراسری یافت.
دراین‌میان، گروهی از «خانه‌نشینان» بازنشسته یا بیکار نیز که از «قرنطینه» (یا به قول ظریفی «تمرگینه») جان به لب شده بودند، به فکر استفاده از این روش برای سرگرم‌ کردن خود افتادند. تشکیل باشگاه کتاب‌خوانی یکی از این محمل‌ها بود. چند نفر یارِ موافق و اهلِ کتاب گرد هم آمدند. با تجربه‌ترینشان را به عنوان «ادمین» انتخاب کردند، هفته‌ای یک کتاب انتخاب می‌شد، اعضا می‌خواندند و هفتۀ بعد درباره‌اش گفت‌وگو می‌کردند. بدیهی است افراد کتاب‌خوان اصولاً مشکلی برای گزینش و خواندن ندارند. اما در محدودۀ چنین تشکلی، خواندن کتاب نه تنها هدفمندتر می‌شود، بلکه از حالت سرگرمی صِرف خارج می‌شود و همین بر دقت و انتخاب کتاب خواندن می‌افزاید. مضافاً آن‌که معمولاً هیچ دو نفری از یک کتابِ مشابه برداشت مشابه ندارند و شنیدن نظریات دیگران ارزش کتاب را چند برابر می‌کند. چون خودم عضو یکی از این باشگاه‌ها هستم و طی هفت‌هشت ماه گذشته شاهد نتایج مثبتش بوده‌ام، خواستم آن را با خوانندگان این خبرنامه هم در میان بگذارم. بسیاری از ما کتاب می‌خوانیم: دوستی کتابی معرفی می‌کند، نقدِ کتابی خوانده‌ایم، معرفی کتاب مجله‌ای را مرور کرده‌ایم، به‌هرترتیب، کتابی تهیه می‌کنیم و می‌خوانیم. جذابیت و تنوع کتاب تشویقمان می‌کند. ولی آیا کتاب بعدی را هم در همان زمینه انتخاب می‌کنیم و بعدی را؟ حُسن این تشکل‌های کتابی پی‌ریزی کتاب‌خوانی به شکلی اصولی و اساسی است و این می‌تواند بهترین آموزش عملی برای یک ویراستار جوان و نوکار باشد.

دهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران را در پیوند زیر دریافت کنید.

دهمین شمارۀ خبرنامه انجمن صنفی ویراستاران

 

نهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

نهمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 

نهمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. در این شماره مطالبی درج شده از مصاحبۀ خبرگزاری ایبنا و ایرنا با دبیر انجمن صنفی ویراستاران، اخبار کمیسیون‌ها، گفت‌وگو با ناشران؛ و نرم‌افزارهای کتاب‌خوان. در صفحۀ پایانی نیز مقالاتی معرفی شده است که خواندن آن به ویراستاران و مترجمان توصیه می‌شود.

برای دریافت خبرنامه روی پیوند زیر کلیک کنید.

نهمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

هشتمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

هشتمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. در این شماره مطالبی درج شده از جلسۀ هیئت‌مدیره، کمیسیون آموزش و دوره‌های آموزشی، کمیسیون ویرایش و کمیسیون پژوهش؛ و مطالبی دربارۀ سئو و درست‌نویسی. در صفحۀ پایانی نیز مقاله‌ای معرفی شده است که خواندن آن به ویراستاران و مترجمان توصیه می‌شود.

برای دریافت خبرنامه روی پیوند زیر کلیک کنید.

هشتمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

هفتمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

هفتمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. در این شماره مطالبی داریم دربارۀ شیوه‌نامۀ ویرایش صوری کتاب‌های درسی و کمک‌درسی، اخبار کمیسیون‌ها، فرانکلین‌نامه، نرم‌افزارهای کتاب‌خوان و موفقیت اعضای انجمن.

برای دریافت خبرنامه روی پیوند زیر کلیک کنید.

هفتمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 

ششمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

ششمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. در این شماره خبرهایی داریم از مجمع ششم انجمن صنفی ویراستاران، تشکیل شورای عالی نگارش و ویرایش، گفت‌وگوی زندۀ اینستاگرامی آقای مهدی قنواتی با مجموعۀ ویراویراست و اخباری از فعالیت‌های کمیسیون‌ها.

برای دریافت خبرنامه روی پیوند زیر کلیک کنید.

 

ششمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 

پنجمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

پنجمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. در این شماره گزارش یک‌سالۀ کمیسیون‌ها و فعالیت‌های انجمن در سال 1399، خبرهایی از موفقیت اعضا را خواهید خواند.

 

برای دریافت خبرنامه روی پیوند زیر کلیک کنید.

پنجمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

 

چهارمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

چهارمین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد.
در صفحۀ نخست این شماره، گزارشی کوتاه از مراسم صدسالگی استاد احمد سمیعی (گیلانی) و انتشار ویژه‌نامۀ «کاروان‌سالار ویرایش» آمده و همچنین به مطالب مطرح‌شده در جلسۀ هیئت‌مدیره اشاره شده است. در صفحۀ دوم، اخبار کمیسیون‌ها و سرمقاله‌ای از هومن عباسپور را می‌خوانیم با عنوان «هر شکی سازنده نیست». در صفحۀ سوم، مطالب نشست انجمن در ۲۷ آبان ۱۳۹۸ و گفت‌وگو با سه ناشر (نگاه، معین، رسا) درج شده و در صفحۀ چهارم معرفی مقالات مفید و فهرست متولدان و درگذشتگان بهمن ماه و موفقیت اعضا آمده است.

 

برای دریافت خبرنامه روی پیوند زیر کلیک کنید.

چهارمین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

سومین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

سومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران را به شما تقدیم می‌کنیم. در این شماره خبرهایی داریم از تحریر اساسنامۀ سراسری انجمن، اخبار کمیسیون‌ها و روابط عمومی، مصاحبه‌ای با یکی از مدرسان انجمن، خبرهایی از نشر و از اعضای انجمن و چند نکتۀ ویرایشی.

در این شماره پیشنهاد انجمن صنفی ویراستاران را دربارۀ تعیین روز ویراستار می‌خوانید: یازدهم بهمن، سالروز تولد استاد سمیعی گیلانی.
مشتاق حضور فعال ویراستاران در جمع صمیمی «انجمن صنفی ویراستاران» هستیم.

 

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید.

خبرنامۀ شمارۀ ۳- دی ماه ۱۳۹۹

دومین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

پایان شب پاییزی و آغاز صبح زمستانی
بلندترین شب سال ۱۳۹۹ بر شما خجسته باد!
دومین خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران را به شما تقدیم می‌کنیم. در این شماره خبرهایی داریم از دو نشست در هفتۀ کتاب، اخبار هیئت‌مدیره و کمیسیون‌ها، مکتوبی از دورۀ قاجار دربارۀ انواع‌ نشانه‌ها و شیوۀ استفاده از آن‌ها در مکتوبات زبان فارسی، خبرهایی از نشر و از اعضای انجمن، و تبریک زادروز بزرگان ویرایش و زبان فارسی.
مشتاق حضور فعال ویراستاران در جمع صمیمی «انجمن صنفی ویراستاران» هستیم.

 

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید.

دریافت خبرنامه

نخستین شمارۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

انجمن صنفی ویراستاران پنجم آبان ۱۳۹۵ تأسیس شد. چهار سال را پشت سر گذاشته‌ایم. تجاربی را اندوخته‌ایم و به اتکای توصیه‌ها و رهنمودهای بزرگانی که حمایتمان کردند قدم برداشتیم. تصور نمی‌کردیم که این عرصۀ به ظاهر کوچک از نشر به این وسعت تلاش و همت بطلبد. حفظ و نگه‌داری صنفی نوپا، که پیش‌تر سازوکاری برای آن تدوین نشده بود، نیرو و توانی بیش از تصورمان می‌طلبید. در این چهار سال، به اندازۀ تمام روزهایش تلاش کرده‌ایم که این انجمن نوپا را بر پایه‌هایی استوار قرار دهیم و هر گامی برمی‌داریم حساب‌شده باشد و چراغ راهی باشد برای ادامۀ راهمان.

داشتن صنف برای ویراستاران یک ضرورت بود، ضرورتی که از سال‌ها پیش در میان بزرگان و پیش‌کسوتان حس شده بود و تلاش‌هایی برای آن صورت گرفته بود و افسوس که به سرانجامی نرسیده بود. کاش آن بزرگان می‌بودند و ما در کنارشان، از دریای تجربه و توانمندیشان بهره‌ می‌بردیم و به اثبات می‌رساندیم که ویراستاران بضاعت داشتن صنف را دارند و می‌توانند زیر چتر کلمۀ «صنف» و «انجمن» خود را بشناسانند و برای رشد خود تلاش کنند و به نشر کشورشان، که بخش اعظم فرهنگ کشور است، خدمت کنند.

به اختصار بگوییم که در این چهار سال و بیست‌ودو روز چه کرده‌‌ایم: با نهادها و انجمن‌های بسیاری گفت‌وگو و دیدار و مشورت کردیم؛ کمیسیون‌هایی را تشکیل دادیم و آیین‌نامه‌های متعددی نوشتیم؛ نشست‌هایی را برگزار کردیم؛ دوره‌های آموزشی را بر پایۀ دوره‌های معتبر مرکز نشر دانشگاهی برگزار کردیم و دانشجویان دوره‌ها را، تا جایی که می‌توانستیم، به بدنۀ نشر متصل کردیم؛ فضاهای مجازی را برای ارتباط با مخاطبان برقرار کردیم؛ دوره‌های آموزشی ویرایش را به دوره‌های تک‌درس و تخصصی گسترش دادیم؛ برای حمایت‌های صنفی بسیار تلاش کردیم و نتیجه آن‌که، در آستانۀ تبدیل شدن به انجمن صنفی کشوری هستیم تا فعالیت‌های مشترکی را با ویراستاران و نشر شهرها و شهرستان‌ها آغاز کنیم و گامی برای بهبود وضعیت کمی و کیفی ویراستاران برداریم.

خوشبختانه در آغاز پنجمین سال تأسیس انجمن و هم‌زمان با هفتۀ کتاب و کتابخوانی نخستین شمارۀ خبرنامۀ انجمن را منتشر می‌کنیم تا ارتباطمان با اعضا و  مخاطبانمان مستحکم‌تر شود و راه را برای تعامل بیشتر بگشاییم. امید است هر ماه شماره‌ای از خبرنامه را منتشر کنیم و بگوییم که چه کرده‌ایم. در هر شماره مطلبی به مناسبت درج خواهیم کرد و خبرهای فرهنگی نشر و خبرهایی از اعضا را خواهیم کرد. در این میان، گاه ویژه‌نامه‌هایی نیز خواهیم داشت. نخستین ویژه‌نامه به یاد استاد اسماعیل سعادت در ششم مهرماه منتشر شد و ادای دِین کوچکی بود به این عضو افتخاری و مشاور گرانقدر انجمن صنفی ویراستاران.

با یاری اعضا شماره‌های آتی را پربارتر خواهیم کرد.

 

برای دریافت خبرنامه کلیک کنید