| دربارۀ ویرایش (5) |
| گفت‌وگوی علی خزاعی‌فر با عبدالحسین آذرنگمنتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، سال بیست و هفتم، شمارۀ 65| 1397 |

 

… غلط‌های املایی بسیار و رایج شده است. اجازه بدهید در تأیید و تحکیم نظرتان به نمونه‌هایی هم بنده اشاره کنم. در برگه‌های امتحانی دانشجویان سال چندم به‌کرات به این املا برخورده‌ام: «راجب»، در ترکیبِ راجبِ این موضوع» [مراد: راجع به این موضوع]. شگفت‌تر آنکه به سال چندم رسیده‌اند و این املا را در برگه‌های امتحانی دانشگاهی‌شان به کار برده‌اند و از استادانشان اخطاری جدّی نگرفته‌اند. پیداست که سامانۀ آموزش ابتدایی و متوسطه افولش را به سامانۀ دانشگاهی هم تسرّی می‌دهد.

مدتی پیش رفتم جایی برای کاری ثبت‌نام کنم. پرسید: «اسم شما؟»، گفتم و او نوشت: «عبدل حسین آذرنگ». گفتم: خیلی ببخشید لطفاً اصلاح بفرمایید: عبدالحسین آذرنگ». با لحنی درآمیخته به اعتراض و استهزا و بی‌تفاوتی و نیز با اندکی لهجۀ لاتی‌وار گفت: «سخت نگیرید، چه فرقی می‌کند؟» … متأسفانه شلختگی از جمله پدیده‌هایی است که تأثیر تربیتی بهمن‌واری دارد و در همۀ بخش‌ها و فعالیت‌های جامعه رسوخ می‌کند؛ ضد قانون، نظم، جدّیت، هدف‌های عمومی و مشترک، ادب و آداب اجتماعی، مبادی اخلاقی و خیلی چیزهای دیگر است. اگر شلختگی در همۀ سطوح و از سامانه‌های آموزشی ما زدوده نشود، به شلختگی ملّی دچار خواهیم شد که کسی نمی‌داند چه پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت…

متن کامل مقاله را در پیوند زیر بخوانید.

دربارۀ ویرایش 5

پست های توصیه شده