سیروس پرهام؛ پیشگام در نقد ترجمه
| علی خزاعی‌فرمنتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، سال بیست و نهم، شمارۀ 72 | 1399 |

 

قبل از آغاز، لازم می‌بینم برای آن دسته از خوانندگان جوان‌تر که احیاناً با نام یا کارهای سیروس پرهام آشنا نیستند به‌اجمال ایشان را معرفی کنم. سیروس پرهام در سوم بهمن 1307 در شیراز به دنیا آمد و مدرک لیسانس خود را در رشتۀ علوم سیاسی در 1330 از دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران گرفت و به جای نوشتن پایان‌نامه کتاب چپگرای دیپلمات اثر جیمز آلدریج را ترجمه کرد. این کتاب در 1329 و با نام مستعار س. پ. میترا به چاپ رسید. در 1330 پرهام اولین و تنها دفتر شعرش، دریای راز، را نیز منتشر کرد که دو ماه پس از انتشار، در تظاهرات نهضت ملی شدن صنعت نفت در آتش سوخت…

 

متن کامل مقاله را در پیوند زیر بخوانید.

سیروس پرهام – علی خزاعی‌فر

پست های توصیه شده