کارگاه نگارش و ویرایش مقدماتی

به سفارش مؤسسۀ فرهنگی معراج گل‌گهر سیرجان


ویرایش رایانه‌ای و صفحه‌آرایی

بهمن 1399


کارگاه مبانی ویرایش و درست‌نویسی با همکاری سینا وب (بر خط)

تابستان 1399


  کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون دیوانی و اداری

برای کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تابستان 1398


  کارگاه نگارش و ویرایش متون علمی

با همکاری خانه فرهنگ آیت‌الله شهید صدوقی در یزد

برای برخی از اعضای هیئت‌علمی و دست‌اندرکاران حوزۀ نشر

شهریور 1398


  کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون خبری و مطبوعاتی

برای کارکنان سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی

تابستان 1398


کارگاه تخصصی ویرایش شعر

زمستان 1397 و بهار 1398


  کارگاه نگارش ویرایش متون حقوقی

برای کارکنان کانون وکلای مرکز

پاییز 1397


کارگاه آموزش تخصصی ضبط اعلام

تابستان 1397


کارگاه ویرایش رایانه‌ای

خرداد 1397


  کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون دیوانی و اداری

برای کارکنان بنیاد مستضعفان

بهار 1397


کارگاه ویرایش در نمایشگاه بین‌المللی تهران

اردیبهشت 96