کارگاه ویرایش در نمایشگاه بین‌المللی تهران ( اردیبهشت 96)

  کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون دیوانی و اداری برای کارکنان بنیاد مستضعفان (بهار 1397)

  کارگاه ویرایش رایانه‌ای (خرداد 1397)

   کارگاه آموزش تخصصی ضبط اعلام (تابستان 1397)

  کارگاه نگارش ویرایش متون حقوقی برای کارکنان کانون وکلای مرکز (پاییز 1397)

   کارگاه تخصصی ویرایش شعر (زمستان 1397 و بهار 1398 )

  کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون خبری و مطبوعاتی بری کارکنان سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی (تابستان 1398)

  کارگاه نگارش و ویرایش متون علمی با همکاری خانه فرهنگ آیت‌الله شهید صدوقی در یزد برای برخی از اعضای هیئت‌علمی و دست‌اندرکاران حوزۀ نشر (شهریور 1398 )

  کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون دیوانی و اداری برای کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( تابستان 1398)

  کارگاه مبانی ویرایش و درست‌نویسی با همکاری سینا وب (بر خط) تابستان 1399

ویرایش رایانه‌ای و صفحه‌آرایی (بهمن 1399)

  کارگاه نگارش و ویرایش مقدماتی به سفارش مؤسسۀ فرهنگی معراج گل‌گهر سیرجان