شیوۀ ترجمۀ قیدهای lyـ
| حسن هاشمی میناباد | منتشرشده در: فصلنامۀ مترجم، شمارۀ 74 | 1400 |

 

زبان فارسی قابلیت‌های فراوانی دارد که در ترجمه می‌توان آن‌ها را خلاقانه به کار برد، ولی  مترجمانِ شتاب‌زده و اهمال‌کار و نیز برخی از نومترجمان و نوآموزان از این قابلیت‌ها غفلت می‌کنند و نتیجۀ آن ترجمه‌های بد یا اختلال در برقراری ارتباط است. در نظر عده‌ای پسوند قیدساز lyـ فقط و فقط یک معادل فارسی دارد و آن هم «به‌طورِ» است. آن‌ها حتی «به‌طورِ» را که عبارت قیدی می‌سازد به قید هم اضافه می‌کنند و عباراتی مانند «به‌طورِ فوری» و «به‌طورِ مؤدبانه‌ای» می‌سازند. یا به‌جای قیدهای طبیعی و رایج فارسی از «به‌طور ویژه» (به‌جای به‌ویژه)، «به‌طور تفصیلی» (به‌جای به‌تفصیل و مفصلاً)، «به‌طور بدی» (به‌جای بدجوری) استفاده می‌کنند. «مؤدبانه» و «بیمارگونه» هم صفت است و هم قید، لازم نیست «به‌طورِ» به آن اضافه شود. «به‌طور عالی» دیگر چه صیغه‌ای است؟ …

متن کامل مقاله را در پیوند زیر بخوانید.

شیوۀ ترجمۀ قید- هاشمی میناباد

پست های توصیه شده